خدمات

اجرای ایستگاه های اندازه گیری نفت و گاز به روش EPC

اجرای ایستگاه های افزایش و کاهش فشار گاز به روش EPC

اجرای خطوط انتقال نفت و گاز به روش EPC

تامین و تدارک کالای پروژه ها

مدیریت ساخت پروژه ها

آمادگی مشارکت با شرکت های فعال در اجرای پروژه های صنعت نفت و گاز

صفحه اصلی|خدمات| پروژه ها|تماس با ما
Copyright 2008 SKPalayesh . co, SKPalayesh.com
Copyright 2008 SKPalayesh . co, SKPalayesh.com