گالری


تصاویر مربوط به پروژه ایستگاه اندازه گیری گاز صادراتی ایران به ارمنستان به روش EPC

ادامه

تصاویر مربوط به پروژه ایستگاه اندازه گیری گاز صادراتی ایران به ترکیه

ادامه

صفحه اصلی|خدمات| پروژه ها|تماس با ما
Copyright 2008 SKPalayesh . co, SKPalayesh.com
Copyright 2008 SKPalayesh . co, SKPalayesh.com